Kattenplan FOD (wetgeving):

Met ingang vanaf 1 september 2012 zijn alle Belgische dierenasielen wettelijk verplicht om alle asielkatten, zowel volwassen als kitten, te identificeren (een microchip) en te registreren.

Met ingang van 1 maart 2014 zijn alle Belgische dierenasielen bovendien ook wettelijk verplicht om naast de volwassen katten, voor welke deze wet reeds enige tijd van kracht is, ook alle kittens te laten steriliseren/castreren alvorens ze te herplaatsen.

Deze verplichte maatregelen tot identificatie/registratie en sterilisatie/castratie van asielkatten maken deel uit van het meerjarige kattenplan van de FOD Volksgezondheid.

Adoptieprijzen:

Kattin: 180 euro (Ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd, gechipt en gesteriliseerd)
Kater: 180 euro (Ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd, gechipt en gecastreerd)
Kruising raskat kattin: 190 euro (Ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd, gechipt, steriel)
Raskat: 270 euro (Ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd, gechipt, steriel)
Raskat met stamboom: 320 euro (Ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd, gechipt, steriel)

OPGELET : Kittens worden enkel per twee geplaatst tenzij er al een jonge sociale kat aanwezig is.

Aids/Leucosetest:

Indien wij het noodzakelijk achten voor het welzijn van onze dieren, om een aids/leucosetest uit te voeren, zal deze kost van 25 euro verrekend worden bij de adoptieprijs. De adoptanten krijgen hiervoor een attest dat de kat negatief werd bevonden.

Adoptievoorwaarden:

De adoptant verbindt zich ertoe het adoptiedier goed te verzorgen en te voeden. Hij/zij is er zich van bewust dat een goede verzorging van een huisdier geld kost en medische kosten meebrengt, meer bepaald: inentingen, medicijnen, enz. Hij/zij verklaart zich akkoord deze kosten zelf te dragen. De adoptant verklaart eveneens dat alle reeds aanwezige katten bij hem thuis alle nodige vaccinaties hebben gehad.

VZW Katimoe heeft te allen tijde het recht de leefsituatie van het adoptiedier te controleren en het dier terug te vorderen indien vastgesteld wordt dat het niet goed verzorgd wordt.

Alle kittens worden gevoed met Royal Canin. Het is van het grootste belang dat indien men de voeding wil veranderen, dit stap voor stap gebeurd zoals uitgelegd. Indien dit niet gebeurt kan het kitten diarree krijgen en eventueel nog andere ziekteverschijnselen. Wanneer dit zich voordoet naar aanleiding van te abrupt overschakelen van de ene soort voeding naar de andere soort, dan is Katimoe niet verantwoordelijk voor de dierenartskosten en de daarbij gepaard gaande medicijnen.

Het geadopteerde dier mag door de adoptant niet verkocht noch weggegeven worden zonder toestemming van VZW Katimoe. Indien het geadopteerde dier, om welke reden ook, niet aardt in de leefomgeving van de adoptant, moet het teruggebracht worden naar VZW Katimoe en dit binnen de 6 maanden na adoptiedatum. Na 6 maanden dient de adoptant zelf voor een oplossing te zoeken. Het adoptiegeld worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven aan de adoptant.

Wanneer het geadopteerde dier binnen de maand na adoptie ernstige ziekteverschijnselen vertoont, waardoor de dierenarts van de adoptant beslist om euthanasie te plegen, dan moet VZW Katimoe eerst om toestemming gevraagd worden en desnoods een tweede opinie gebeuren door de contractuele dierenarts van VZW Katimoe. Enkel na toestemming van VZW Katimoe mag het dier geëuthanaseerd worden binnen de maand na de adoptie.

Een adoptiecontract met deze voorwaarden wordt opgesteld en door de adoptant ondertekend.

Katjes worden nooit “op proef” meegegeven !!!!
Telefonisch of via chat worden geen adopties geregeld.
Katjes kunnen gereserveerd worden na goedkeuring van de aanvraag en betaling van een voorschot van 50€. Dit voorschot wordt enkel terug betaald bij overmacht van de kant van Katimoe. 

Vragenlijst voor kandidaat adoptanten:

Indien u interesse heeft in één van onze katjes gelieve onderstaande lijst volledig ingevuld duur te sturen. Wij nemen dan zo vlug mogelijk contact met u op. Wij behouden ons het recht om een adoptie te weigeren zonder opgave van reden, dit steeds in het belang van de katjes.
Opgelet : deze vragenlijst invullen voor katjes die niet op de pagina “ter adoptie” staan heeft geen zin en worden genegeerd

Volledige naam

Uw e-mail adres

Uw adres (Volledig!)

Uw telefoonnummer

Naam van katje waar u interesse in heeft :

Wat spreekt je aan in het katje dat je wil adopteren?

Uit hoeveel dieren bestaat uw gezin en welke dieren zijn het?

Heb je reeds katten die gevaccineerd zijn? Zoja, wanneer werden die laatst gevaccineerd?

Wie is uw dierenarts?

Hoeveel keer per jaar bezoekt u die?

Als u op verlof gaat, wat gebeurt er met de huisdieren?

Welke voeding krijgen uw huisdieren?

Waar leven uw huisdieren? Waar leven uw huisdieren?

Wat doet u als 1 van uw huisdieren een nestje heeft?

Stel dat uw huisdier een operatie moet ondergaan, en uw dierenarts geeft 20% slaagkans. Wat doet u?

Stel dat uw huisdier een diagnose krijgt van een ernstige ziekte waar u de rest van zijn leven veel aandacht zou moeten aan besteden. Wat doet u?

Stel dat uw dierenarts zegt dat uw huisdier te ziek is en dat er best euthanasie gepleegd moet worden. Wat doet u?

Stel dat u merkt dat uw kat schade aanricht aan uw interieur. Wat doet u dan?

Zijn er mensen in het gezin, vrienden of familieleden die bepaalde allergieën hebben?

Als u gaan werken bent, hoe lang bent u dan gemiddeld weg van huis?

Hoe hebt u Katimoe leren kennen?

akkoord